It is during our darkest moments that we must focus to see the light

Mwen se echantiyon yon ras kap boujonnen men ki poko donnen

Si vous voulez vous faire des ennemis essayer de changer les choses

Thursday, January 21, 2016

Lè Lame t ap Fè Koudeta yo te Rele sa Kou De Fos Lè Anakopopilis a Fè Koudeta Yo Rele sa Tranzisyon pa Stanley Lucas

Se nan sitiyasyon difisil ke ou dekouvri ki lidè politik ki kwè nan demokrasi e ki lidè politik ki se poutchis e ki kwè nan koudeta. Lè bagay la malouk lidè ki demokrat yo toujou ap chache dialòg ak solisyon demokratik pou repare sa k pasa e konstwui enstitisyon demokratik yo.

Anakopopilis renmen dezod
Anakopopilis poutchis toujou ap chache opòtinite, pou mete divizyon ak kout manti ak manipilasyon nan radyo kap sèvi de jistifikasyon pou zak violans yo ak  mete dife kont sosyete a pou pran pouvwa. Se sa k fè yo renmen dezòd ak enstabilite. Anakopopilis poutchis pa kwè nan dialòg, lide yo chaje dògmatis, sa vle di sa yo di se sa e pa gen espas pou okenn lòt lide ou pou dialog. Kilti politik anakopopilis la se yon kilti entoleran e ekstremis ki pa tolere dialòg ki fè pati de demokrasi.


Wòl yon demokrat
Yon demokrat ap rantre nan dialòg e pwopozisyon pou wè kijan pou ranfose e fè avanse pwosesis elektoral la. Yon demokrat ap travay pou kore e mande aplikasyon rekomandasyon Komisyon Evalyasyon Elektoral la. Yon demokrat ap gade kijan pou chanje 2 ou 3 mamb nan KEP a pou bal plis kredibilite ou pou montre ke yo pat nan volò toutbon avèk lajistis. Yon demokrat ap travay ak Ekzekitif la e KEP a pou ranfose enstitisyon yo olye ya l kraze yo. Yon demokrat ki kwè nan eleksyon ap kanpe dèyè youn nan 2 kandida pou Prezidan pou ede l genyen.


Sa ki bon pou « P » li bon pou « M »
Yon anakopopilis ap travay pou bloke oganizasyon eleksyon yo jan yo fè l pandan 4 lane. Yo bloke chak KEP ki te monte jiskaske yo monte pwòp KEP pa yo an Janvye 2015. Yon anakopopilis ap di ke Komisyon Evalyasyon Elktoral la pat bon e pat kredib poutan lè yap pale nan radyo yap sèvi a rekomandasyon komisyon sa.  Yon anakopopilis di ke li pat patisipe nan eleksyon men patizan l ap kole postè l sou mi nan lari Potoprens. Règleman anakopopilis yo se pou moun pa yo e kan politik pa yo sèlman ke yo dwe aplike. Lè Preval tap oganize eleksyon an reta an 2011 e 7 Fevrye te rive sou li eleksyon potko fèt, se anakopopilis yo ki te vote yon lwa e kreye yon jirispridans ki te pèmèt Rene Preval rete kom Prezidan jiska 14 Me 2011. Men lè se Mateli ki nan menm sitiyasyon an, yo pwopoze yon koudeta-tranzisyon. Aloske demokrasi a ak jirispridans la di sa ou ka aplike pou P ou ka aplike l tou pou M. Men anakopolis poutchis ki nan koudeta nan « sa yo di se sa » pa p dako.

Mantalite Poutchis Anakopopilis K ap Fè Koudeta
Pa gen diferans nan mantalite poutchis kapfè koudeta. Militè kap fè koudeta te rele sa kou de fos. Anakopopilis kap fè koudeta rele sa tranzisyon. Militè sèvi ak violans zam pou fè koudeta. Anakopopilis sèvi ak violans vèbal nan radyo e violans lari a pou esaye fè koudeta.  Pa genyen diferans an militè kapfè koudeta ki rele sa kou de fos e anakopopilis kapfè koudeta ki rele sa tranzisyon.


Lidè Anakopopilis Ki nan Koudeta
Jean Bertrand Aristide ki nan Fanmi Lavalas se yon lidè anakopopilis k ap travay pou gade kijan ke li kapab fè yon koudeta-tranzisyon pou li mete moun pa l nan gouvènman an e nan KEP la defason pou ede l pran pouvwa a pi devan. Nan ka sa Aristide ta renmen Jocelerme Privert Prezidan e Gervais Charles Premye Minis. Tou sa san pèp la men avèk chimè ki nan violans. Pou jistifye koudeta-tranzisyon sa li fè Maryse ap repete nan laprès ke se li ki genyen eleksyon prezidansyèl yo. Preske 60 jou apre piblikasyon rezilta yo ni Aristide ni Maryse pa kapab pibliye okenn dokiman teknik pou pwouve ke Lavalas genyen. Se lafimen yap pompe nan radyo. Menm ti jefò 78 pwosè vèbal ke yo tal esaye fè nan sant tabilasyon pou manipilasyon politik anfavè koudeta-tranzisyon an pa mache. Misyon Obsèvasyon Elektoral Inyon Ewopeyen dekonstwui sa nan yon rapo ke yo pibliye. Lavalas ki vèkse reaji britalman kont Inyon Europeyen lè l di ke mesyedam sa yo se esklavajis. Kòmsi lè Inyon Ewopeyen tap ede Aristide ak Lavalas goumen pou demokrasi e kont koudeta militè an 1991-94, yo te bon men jodia pou Lavalas yo se esklavajis ? Yon bagay ki sèten nan estrateji koudeta Lavalas la laverite pa empòtan. Sa k empòtan se kisa ou kapab foure nan tèt pèp la kòm pwopagand-manti chak jou nan radyo pou jistifye koudeta-tranzisyon an se sa ki pi empòtan. Nan estrateji li Aristide pa gen okenn alyans fòmèl a oken lidè e pati politik. Lap eseye sèvi avèk yo taktikman pou esaye kraze Tèt Kale nan koudeta-tranzisyon pou Aristide al elimine pi devan INITE, VERITE, OPL, FUSION ak plizyè gwoup sosyete sivil la ki te kanpe anfas li an 2004. Se pousa ampil moun pa sezi lè yo aprann ke se yon motosyklèt ak yon amplwaye radyo Timoun ka l tire sou radyo Kiskeya.


Aristide vle elimine Moise Jean Charles de Pitit Dessalines ke yo rayi toutbon. Moise manje yon pati nan vòt lavalas la e li afebli oganizasyon sa a ampil. Aristide ak Maryse rayi Moise ke yo vle detwui.  Fanmi Lavalas pa padone Moise Jean charles pou jan li te travay ak Preval ak Inite pou kraze Lavalas e yo pa padone l non plis de jan li tal esaye pran tèt Fanmi Lavalas ak sipò FOPARK de Rony Timothe e jounalis Tout Haiti yo nan Nouyok. Gade video sa epi wap konpran animozite brital an Moise Jeanchal Pitit Dessalines e Jean Bertrand Aristide, popetwal li Maryse e Fanmi lavalas.  Lavalas nan jwèt taktik li pou koudeta-tranzisyon vle elimine Jude Celestin  (LAPEH) ke yo rayi paske li se pitit Rene Preval ki te mete Lavalas deyò nan eleksyon 2009 yo e ki te kenbe Aristide an ekzil an Afrik Disid an 2010. Jude Celestin se pitit politik  Rene Preval. Se sakfè Maryse Narcisse te deklare li pap mache dèyè Jude gen 3 semen de sa.

Moise Jean charles pou li jistifye jefò pou li fè yon koudeta-tranzisyon ap repete nan radyo ke se li ki genyen eleksyon sa yo. Yo kenbe li nan manti 29 Desamb 2015. Moise Jeanchal te pibliye rezilta ki montre ke li genyen san okenn pwosè vèbal pou pwouve sa 1er Novamb 2015, se te yon bagay aloral nèt san dokimantasyon. Akòz de direktè kanpay li Daly Valet ki se yon jounalis, laprès pat mande Moise dokimantasyon teknik pou apiye sa l t ap di yo. Laprès pa solidarite ak Daly bay Moise yon bèl woulib. 29 Desamb Moise Jean Charles bay yon dezyèm rezilta san dokimantasyon e san pwòsè vèbal. Jounalis Cyrus Sibert montre ke gen posibilite ke lajistis te ka rele Moise nan tribinal kom fòsè paske li prezante yon seri papye ak papye a antèt Pitit Dessalines kòm papye ofisyèl KEP a. Sa Moise fè 29 Desamb lan se te yon show blof pou patizan l yo. Sa pat chita sou oken dokimantasyon serye. Anplis lè ou analize rezilta 1er Novamb ke Moise Jean charles te bay ak rezilta 29 Desamb li yo ou dekouvri ke genyen yon diferans de 1 milyon 442 mil 881 vòt. Sa vle di se rezilta ke Moise Jeanchal ap fabrike e sèvi ak li kòm pwopagand politik pou jistifye koudeta-tranzisyon ke lap eseye fè pou pran pouvwa ilegalman.

Mirlande Manigat se youn nan entelektyèl poutchis kap mande koudeta-tranzisyon. Li pa ale nan eleksyon paske li pa fè pèp la konfyans e paske mesye MOPOD yo woule l ansamb ak RNDP. Lè madan Manigat gade tout moun ki tap pozisyone yo kom kandida li te eseye fè yon kou pou li te pran oganizasyon MOPOD nan men mesye anakopopilis yo tankou Samuel Madistin,  Anèl Belizè, Andre Michel e Newton Saint Juste. Men Madistin woule yo tout, mete yo deyò pou l te vini kandida pou Prezidan. Lè sa fin fèt twò ta bare madan Manigat. Depi 4 lane 2011-15 olye li ranfose RNDP kòm pati ki te soti dezyèm nan eleksyon 2010 yo l al pèdi tan li ak mesye anakopopilis yo nan yon pakèt reyinion bidon. Lè eleksyon an pwente, RNDP pat pare. Yo pat gen pwogwam , yo pat gen plan ni kandida solid. Bagay ke moun pa ta panse RNDP ki te dezyèm nan eleksyon 2010 pa menm la nan eleksyon 2015 yo. Sa montre’w 2 bagay. Ni enkonpetans de Madan Manigat kòm lidè ki nan tèt yon pati politik. Leslie Francois Manigat pa tap fè erè politik sa yo. Lè Madan Manigat wè ke genyen anpil militan RNDP ki move e ki soti pou mete l deyò nan pati a e ramplase l pou l ka rete lidè RNDP la l esaye kreye yon lespwa ke li kapab yon Prezidan Pwovizwa atravè yon seri de lèt ki montre byen klè ke plan koudeta-tranzisyon an te byen pare

Steven Benoit ki reyalize 1.14 pousan nan dènye eleksyon yo kom kandida pou Prezidan. Li se youn nan moun ka p fè pwomosyon koudeta-tranzisyon. Li pwopoze ke 10 senatè ki nan sena chita ansamb pou chwazi yon Prezidan le 7 Fevrye. Misye ak ampil entelektyèl ki genyen mantalite poutchis ap pale nan radyo kòmsi 7 Fevrye se yon dat fatidik e nan pyèsteyat ke yap jwe ak 2 ou 3 zanmi sou radyo yap eseye kreye yon anviwonman politik komsi lemond antye pra l kanpe jou sa a.  Pyèsteyat sa ke y ap jwe se yon fason pou jistifye tantativ koudeta ke yo pral fè 7 Fevrye. Nan sans sa yo sanble ampil ak poutchis ki tap prepare koudfòs. Men bagay ki fè Benoit lèd nan pwopozisyon li a se menm Steven Benoit laloz sa ki te nan sena a lè mesye INITE yo te vote yon lwa pou pwolonje manda Prezidan Preval ansyen bofrè li apre ke manda li te fini 7 Fevrye 2011. Rene Preval te anreta pou oganize eleksyon yo anvan 7 Fevrier 2011. Epòk sa mwen pa t tande okenn nan mesye sa yo kap rele nan radyo pale de ramplase Preval ak Bellerive pa yon Prezidan pwovizwa e yon gouvènman tranzisyon. Okontrè se mesye sa yo ki te vote yon lwa pou pwolonje manda Preval e pèmèt ke limenm ak Bellerive te rete jiska 14 Me 2011. Nou sonje ke Bellerive te rete Premye Minis jouk lè Mateli te monte Prezidan.  Jodi a se anakopopilis sa yo ki te pwolonje manda Preval apre 7 fevrye 2011 kap eseye jwe yon pyèsteyat sou radyo e pran poz ke apre le 7 fevrye ka genyen yon pwoblèm. Lè mwen tande nèg sa yo kap jwe pyèsteyat sa yo pou fè koudeta e bay tèt yo yon manda 2 lane san pèp la pandan ke yap eseye elimine vòt 1 milyon 600 mil moun mwen mande eske anakopopilis sa yo pran tout moun nan peyi a pou embesil.

Genyen tou 60 entelekektyèl ak mantalite poutchis ki siyen yon nòt e lage yon petisyon ke 350 moun siyem. Mesye entelektyèl poutchis sa yo mande pou yo elimine vòt 1 milyon 600 mil moun ki ta l vote. Map mande èske moun sa yo byen nan tèt yo oubyen èske yo soufri yon maladi. Kòman 60 moun (e gen 40 ladan yo ki pa t vote) kapab chita nan yon salon Potoprens derespekte pèp la nan mande anile 1 milyon 600 mil vòt ? èske se mantalite «apartheid» entelektyèl mesyedam sa yo ki fè ke yo panse ke yo siperyè a 1 milyon 600 moun ki tal vote yo, kifè ke yo kapab siyen yon bagay lèd konsa ? èske se yon fòm de rasis oubyen awogans 60 entelektyèl poutchis pòtoprens ki kwè ke yo pibon pase 1 milyon 600 mil moun ki vote ? èske demokrasi sa se pa yon vòt chak moun e pagen vòt pèson ki siperyè a vòt lòt moun paske tout vòt egal-ego ? Kèt ! Mwen pa kapab konpran mantalite entelektyèl poutchis sa yo. M ap fè rechèch toujou !

Gen kèk lòt anakopopilis ka p sèvi ak yon pakèt vye pwopozisyon san pèp la pou jistifye yon koudeta-tranzisyon menmjan militè te kon bay jistifikasyon pou jistifye koudeta militè nan rele sa koudfòs. Genyen 2 ou 3 jounalis kap esaye ede anakopopilis pouchis sa yo nan jefò pou eseye kreye yon anviwonman pou fè koudeta-tranzisyon. Mwen p ap site non yo nou konnen yo.

Peyi Dayiti genyen 2 opsyon devan li. Premye opsyon an gen ladan l enstalasyon palman an pou ranfòse demokrasi a. Sa deja fèt nan lespwa ke 50èm nan pa tounen 49èm nan. Aplikasyon rekomandasyon yo pa garanti ke dezyèm tou eleksyon prezidansyèl yo pi byen oganize. Prezidan peyi bay gouvènman an lòd pou aplike rekomandasyon yo. KEP tou di l ap aplike rekomandasyon sa yo. Yo deja di ke 70 pousan rekomandasyon yo deja aplike. Opsyon sa ap bay stabilite politik, pwogrè ekonomik e ranfosman enstitisyon yo. Dezyèm opsyon koudeta tranzisyon an kote chen manje chen pra l mete plis divizyon, violans, enstabilite politik pou lontan, degradasyon ekonomik, mizè, aplikasyon chat demokratik la, sanksyon sou pouchis yo ak fanmi yo e Ayiti ap tounen yon leta delala kote deblozay ap vale teren.


Friday, January 1, 2016

Commission d’Evaluation Électorale : Entre la Démocratie et le Coup d’État Par Stanley Lucas

Antécédents
Depuis Juin 2012 le President Michel Martelly, conformément à la constitution, a sollicité la participation des deux autres pouvoirs de l’Etat et de la classe politique pour la mise en place d’un Conseil Electoral Permanent (CEP), chargé de l’organisation des élections en Haïti. Depuis le lancement des négociations en Décembre 2012 à Décembre 2014, nombreux ont été les prétextes pour bloquer ce processus électoral ou pour se servir de ce dialogue afin d’accéder à des positions stratégiques au sein du gouvernement. L’analyse de ce processus de négociations tumultueuses permet de comprendre la volonté de l’opposition pour contrôler l’organisme électoral qu’est le CEP. Finalement quand le Président Martelly concéda à l’opposition le contrôle absolu du CEP à travers l’Accord de Décembre 2014, la grande majorité des partis et leaders de l’opposition décidèrent d’opter pour la voie des élections. Le CEP qui a été mis en place en Janvier 2015 était un CEP de l’opposition, conformément à l’article 289 de la constitution. Six organisations du secteur presse (SOS journalistes, l’Association nationale des médias haïtiens (ANMH), l’Association des médias indépendants (AMI), l’Association des journalistes haïtiens (AJH), le Groupe média alternatif et le SAKS représentant la presse) avaient fait le choix de Pierre Manigat pour les représenter au CEP. Yolette Mengual (Secteur femmes), Vijonet Demero (Cultes Reformes), Nehemy Joseph (Vaudou et Paysan), Lourdes Edith Joseph (Secteur Syndical), Ricardo Augustin (Conférence Episcopale), Jaccéus Joseph (Droits Humains), Lucie Marie Carmelle Austin (Université), Pierre Louis Opont (Secteur Patronal). Ce CEP de l’opposition fut installé le 23 Janvier 2015.  Le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire était Mosler Georges. L’opposition en général exultait, à l’exception de la FUSION et le RDNP décidèrent de boycotter le processus électoral.

Le Processus Electoral
L’opposition appuya totalement le CEP. Ils exprimèrent une opposition farouche à toute évaluation par le pouvoir exécutif de l’avant décret électoral soumis par le CEP. Nombreux étaient les éléments de l’opposition qui étaient aux anges à l’annonce des carnets pour Laurent Lamothe (Plateforme Paysan), Sophia Martelly (PHTK), Jacky Lumarque (VERITE), Rudolph Boulos (PHTK) et l’élimination de plusieurs candidats de la diaspora.  L’opposition était silencieuse face à ces violations des droits civils et politiques de nombreux citoyens de la république.  Et vint le 9 Août, le premier tour des élections législatives. Fraudes, irrégularités et violences ont marqué le premier tour des Législatives qui n’a pas respecté les standards minimum internationaux pour qu’une élection soit acceptable. Plus de 84 partis politiques ont participé à des actes de violences et de fraudes le 9 Aout 2015. Le CEP a sanctionné plusieurs candidats ayant pris part à ces manipulations et annuler les élections dans plusieurs circonscriptions à  travers le pays.  Presque cinq mois après ces élections, aucun des 84 partis politiques n’a sanctionné ces membres qui ont participé à la violence et aux fraudes.  Ca donne une idée de la culture politique qui domine de nombreux partis politiques. Le second tour des Législatives et le premier tour des élections présidentielles furent fixés pour le 25 Octobre. Le Secrétaire d’Etat John Kerry se rendit en Haïti le 6 Octobre pour demander que la violence s’arrête et pour solliciter une meilleure gestion des élections.

D’après les reportages des radios et télévision d’Haïti, les interviews des leaders politiques et analystes, le consensus est que le 25 Octobre a été une grande réussite. Le peuple a voté ce jour-là pour ses candidats à la présidence, au Sénat,  a la députation et  la mairie. Pas de violence, quelques retards administratifs, la police avait pris de bonnes dispositions. Les rares fauteurs de troubles ont été mis sous les verrous, les juges de Paix ont joué leur rôle ainsi que les membres de l’organisme électoral. Le consensus sur toutes les stations de radio dans la soirée du 25 Octobre est que la journée était un succès ! Que s’est-il passé après ?

Le 26 Octobre, des accusations de fraudes sans preuve ont envahi les stations de radio. Plusieurs leaders dans une stratégie médiatique ont utilisé pendant des semaines la caisse de résonance que sont les micros pour répéter qu’il y avait une vaste opération de fraude en faveur du candidat à la présidence du pouvoir. Durant quatre semaines, aucun de ces candidats n’a apporté aucune preuve tangible de cette fraude. Leurs accusations étaient orales avec un objectif spécifique, discréditer le processus électoral avec la propagande. Sur ce point l’opposition a marque beaucoup de points.

L’organisation des élections est d’abord une affaire technique pour un parti politique et un candidat qui veut gagner des élections. Le parti met en place une infrastructure politique qui coûte de l’argent pour présenter son candidat à la population et faire passer son message. Le jour des élections, le parti structure ou le candidat organise, déploie ses mandataires qui vont veiller à la bonne marche du processus électoral et la défense des intérêts du candidat.  Le mandataire peut faire appel à la police, les juges de paix et les superviseurs électoraux, s’il y a des anomalies. Les responsables judiciaires documenteront l’illégalité pour les suites nécessaires. Le mandataire est aussi muni de téléphone portable muni de camera qui lui permettra de prendre des photos et des vidéos pendant la journée électorale, en plus des notes. A la fermeture des bureaux de vote et le comptage des bulletins, une fois la feuille de comptage et le procès-verbal prêts, les mandataires des deux candidats ayant reçu le plus de votes recevront chacun une copie du procès-verbal. Le procès-verbal comprend un original et cinq copies. L’original du procès-verbal va au centre de tabulation. Une copie est adressée aux membres du CEP, une autre est affichée devant le bureau de vote. Les mandataires des deux candidats ayant reçu le plus de votes reçoivent aussi une copie. Le candidat classé troisième ne reçoit rien et est éliminé. Les résultats sur les procès-verbaux sont écrits en lettre et en chiffre pour éviter toute confusion. Depuis Dimanche 25 Octobre a 7:00 p.m. 52 des 54 candidats a la présidence savaient déjà qu’ils n’étaient plus dans la course. En plus des mandataires des partis politiques et des candidats, il y avait des observateurs nationaux et internationaux pour garantir l’intégrité du processus électoral. Selon l’OSCE : « L’observation électorale est l’une des approches les plus transparentes et les plus méthodiques visant à promouvoir et à encourager la démocratie et les droits de l’homme. La mise en œuvre de ces principes incombe, bien évidemment, aux gouvernements et non aux observateurs. L’observation électorale se base sur deux principes fondamentaux : premièrement, des engagements clairs pris par les gouvernements d’organiser des élections démocratiques ; deuxièmement, la règle simple et incontournable selon laquelle un observateur se doit d’observer et n’intervient en aucun cas dans le processus électoral. La transparence est la condition sine qua non d’une observation électorale objective ; elle veille aussi à ce que toutes les personnes intéressées puissent compter sur cette objectivité. Ajoutons à cela le travail acharné, le dévouement, le professionnalisme et l’expérience, et nous avons une activité dont nous pouvons être fiers. C’est sur cet effort largement respecté que bon nombre d’organisations internationales ont fondé leurs propres activités d’observation. »

En analysant  les premières observations puis le rapport d’observation nationale du RNDDH sur les élections du 25 Octobre, on constate un manque de cohérence entre les deux documents et un choix politique. Le premier document annonce que les élections se sont bien passées et le second dit le contraire. Ce genre de confusion, si ce n’est pas une décision politique, n’est pas admissible selon les standards de l’observation électorale indépendante. En outre, quand on analyse les accusations de fraudes du RNDDH à la lumière des 13765 procès verbaux du CEP, on constate que le candidat à la présidence, Jovenel Moïse a perdu dans 94% des bureaux où le RNDDH a identifié des fraudes. Cela veut dire qu’il n’est pas le bénéficiaire de ces fraudes dont parle le RNDDH.  Toujours dans le cadre des accusations qui se faisaient avec légèreté, le Dr. Maryse Narcisse n’ayant pas reçu de procès-verbaux  dans la soirée du 25 Octobre parce qu’elle ne faisait point partie des deux candidats ayant reçu le plus grand nombre de votes, s’est rendu au centre de tabulation avec l’idée de monter un subterfuge et de saboter complètement le processus électoral, pour faciliter un coup d’Etat et la mis en place d’un gouvernement provisoire putschiste dominé par Lavalas. Après avoir sollicité une visite au Centre de Tabulation du CEP, Fanmi Lavalas et Dr. Narcisse déclarèrent que l’échantillon des 78 procès-verbaux consultés étaient un échantillon aléatoire. Ce qui était absolument faux ! Malgré le démenti du Président du CEP, pour faciliter le travail de ses alliés internationaux qui participent, peut être sans le savoir, avec lui dans la tentative du coup d’Etat, Fanmi Lavalas a continué à répéter que l’échantillonnage était aléatoire. La publication du rapport de la Mission Electorale de l’Union Européenne a mis fin à la discussion confirmant que l’échantillonnage n’était pas aléatoire. A cette date aucun des candidats à la présidence ou leur parti n’ont présenté aucun rapport ou documentation soutenant leur thèse qu’ils ont gagné. Leur démarche est plutôt propagandiste, alors que lorsqu’on parle de fraudes dans une élection, il faut d’abord préparer un document technique prouvant cette thèse. Moise Jean Charles a tente un subterfuge avec de faux procès verbaux reprit par ses allies de la propagande. Les dits « procès verbaux » avec l’entête Pitit Dessalines ne sont pas des documents officiels du CEP. C’est une fabrication. La théorie de Moise Jean Charles a ete scientifiquement déconstruite par le Dr. Pierre Montes qui affirme : « Voici une contradiction dans les données de Pitit Dessalines:
1) En divisant le nombre de voix de MJC pour chaque département dévoilé hier 29 décembre par Pitit Dessalines par le pourcentage de voix de MJC correspondant tiré du tableau de pourcentages publié le 1er novembre 2015 pour le même département, et, en répétant ce calcul pour chacun des 10 départements, et enfin, en additionnant les résultats obtenus des 10 opérations de division, on arrive à un total de 2 017 319 voix. Ce serait le nombre total de voix valides pour l'ensemble du pays et pour l'ensemble des 54 candidats correspondant aux "85%" des PV qu'il dit avoir compilés.
2) D'autre part, en divisant le total de voix de MJC, soit 586 298 (fourni hier) par son pourcentage 51,3% (fourni également hier), on obtient que le total des voix pour l'ensemble du pays et l'ensemble des 54 candidats serait de 1 142 881.
Dans l'arithmétique de Pitit Dessalines, on aurait donc:
2 017 319 = 1 142 881 ! D'où la contradiction. Moïse Jean-Charles devra vivre avec cette contradiction qu'il traînera avec lui comme un boulet au pied. Le tableau ci-après fournit les détails mettant à nu la malice de Pitit Dessalines. »

L’opposition est à la fois paresseuse, incompétente et médiocre. Ils veulent le pouvoir mais ne savent pas s’organiser pour convaincre le peuple et le conquérir. Ils croient que deux ou trois stations de radios qui appuient leur entreprise suffisent a travail l’imaginaire créer faciliter la prise du pouvoir en Haïti. Ces temps sont révolus. Le rapport de la Mission d’Observation organisée par NOAH affiliée de la Fédération de la Diaspora et Haiti Democracy Project font les mêmes conclusions. Dans leur rapports techniques, cette mission parle de scandale qui n’existe pas et démontre que les procès-verbaux n’ont pas été trafiqués

Malgré l’inexistence de documentation pour démontrer qu’il y avait vraiment fraude, nombreux ont été les appels pour mettre en place une Commission d’Evaluation Electorale qui ne serait autre qu’un CEP parallèle chargé de réaliser un coup d’Etat pour les candidats qui ont perdu les élections. Les candidats les plus radicaux qui criaient pour l’annulation des élections sont ceux qui ont reçu le moins de votes, Simon Desras 0.16%, Samuel Madistin 0,88%, Steven Benoit 1.14% etc… Ils espèrent, en réalisant ce coup d’état, occuper des places de ministre au sein d’un gouvernement de transition putschiste et illégitime. Ils sont tous au chômage et n’ont plus les moyens de leur politique.

Si l’on tient compte des anecdotes des candidats à la présidence qui parlent de fraudes, cette situation devrait être généralisée au niveau des élections municipales et législatives. Et pourtant non, le nombre de contestations ne dépasse pas 0.06%. C’est le premier constat. Le second c’est que les rares candidats qui ont décidé de faire des contestations à ces niveaux locaux ont utilisé les copies des procès-verbaux qu’ils ont reçus le dimanche soir des élections, après le comptage des bulletins. Comment se fait-il que des candidats à la mairie, à la députation et au Sénat ont respecté les procédures de contestations et les candidats à la présidence refusent de le faire et ne font qu’avancer des anecdotes ? La réalité n’est pas compliquée. Ils ont perdu les élections pour des raisons purement techniques.

Maryse Narcisse (Fanmi Lavalas) est quatrième parce que Moïse Jean Charles (Pitit Dessalines), Jean Henry Ceant (Renmen Ayiti) et Jude Célestin (LAPEH) ont chacun obtenu une portion considérable du vote de la base Lavalas. Sa stratégie de communication politique de Maryse Narcisse était une catastrophe, elle a fui les medias pendant la période électorale. Quand finalement elle a participé au débat économique organisé par le secteur privé, Maryse Narcisse ne pouvait pas répondre aux questions. Sans compter que le bilan catastrophique de Jean Bertrand Aristide et Fanmi Lavalas dans le pillage des fonds de l’État, les violations de droits humains, les assassinats politiques et des demandes d’occupations qui pesaient lourds sur ce candidat que tout le monde regardait comme une doublure.

Moïse Jean Charles est troisième parce que son département, le Nord, qu’il représentait au Senat n’a pas voté pour lui. Cette sanction du Nord est due à la mauvaise performance du sénateur Jean Charles qui n’a pas voté les lois, le budget de la république et n’a pas non plus publié les rapports de contrôle de l’exécutif. Moîse Jean Charles a voté pour le CIRH qui a été une expérience catastrophique pour la reconstruction. Sa mauvaise performance lui a coûté cher dans le Nord ou Jovenel Moïse l’a battu. S’il ne peut pas gagner son propre département, comment peut-ils gagner au niveau national ? Son message de division « Dessalines pra l kay Petion » lui a  été fatal. Quand il a voulu rectifier le tir et corriger son discours démagogique, son message était rempli de confusion. Il n’a pas pu non plus collecter des fonds pour mettre en place son infrastructure nationale. Son chef de campagne avait déclare qu’ils n’avaient pas les moyens pour payer des mandataires. Alors qu’après les élections Moise dans une déclaration contradictoire affirmait avoir collecte 65% des procès verbaux. Cette contradiction aurait attire l’attention de tout journaliste sérieux et indépendant.

Jude Celestin est second par accident. Sa stratégie de muet durant la campagne du premier tour a failli lui coûter cher. Il a refusé de répondre aux questions de la presse et  de participer aux débats. Il a fait une seule interview avec Vision 2000. En essayant d’imiter la stratégie de 2006 du candidat René Préval, ça  coûté des plumes à Jude Célestin. Ce qui l’a sauvé ce sont les sondages payés par le Groupe De Bourdon. La base électorale de Jude Célestin de 2010 est 230 mille votes. Les sondages lui ont permis d’ajouter 164 mille votes qui lui ont donné un total de 394 mille votes en 2015. N’étaient-ce les sondages, Jude Celestin aurait été éliminé

Jovenel Moïse est premier parce qu’il a bénéficié de la base électorale de Martelly en 2010 qui représentait 700 mille votes. La stratégie de communication politique et la discipline de campagne de Jovenel Moïse lui ont permis de créer un lien avec la population en utilisant sa carrière et ses réalisations d’hommes d’affaires qui est le fils d’une couturière et d’un paysan. Aujourd’hui il est connu sous l’appellation de « Nèg bannann nan » ce qui est un atout extraordinaire dans le monde rural et à travers le pays.

La Commission d'Evaluation Electorale
Sur demande de différents secteurs de la population le Président Martelly a nommé par arrêté une Commission d’Evaluation Electorale formée de cinq personnalités. Ces personnalités sont toutes opposées au gouvernement. Cette Commission est « chargée de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’évaluer le processus électoral et de faire des recommandations au Conseil Electoral Provisoire, au Gouvernement, chacun en ce qui le concerne pour garantir la crédibilité du scrutin et l’aboutissement du processus ».

L’arrêté prévoit aussi « que chacun des deux candidats à la présidence qualifiés pour le second tour, pourra s’il le désire, désigner un représentant pour assister aux travaux de la commission. » et enfin la « Commission bénéficiera d’une assistance technique composée d’experts nationaux et internationaux. »

Le travail de cette Commission est purement technique, mais nombreux sont les perdants qui voudraient que cette entité soit utilisée pour faire un coup d’État et donner le pouvoir à des secteurs traditionnels à travers un gouvernement de transition. Les pressions des corrompus pour l’interruption de l’ordre constitutionnel et la réalisation d’un coup d’État pour mettre en place un gouvernement de transition illégitime. Ce choix anti-démocratique mettrait Haïti sur la route de l’instabilité politique pour au moins quinze ans.  Nombreux sont ceux qui croient que ce coup d’État a commencé avec la Commission Présidentielle de Décembre de 2014 et va se finaliser avec cette Commission Électorale. Déjà les élus locaux inquiets ont sorti un communiqué contre l’annulation des élections. Une fois la boîte de Pandore de ce nouveau coup d’État ouverte, Dieu seul sait comment elle se refermera, mais nombreux seront les dégâts. Entre le coup d’État que souhaite Lavalas, les groupes politiques G-8, G-30, l’Espace de Resistance et un second tour pour la démocratie et la stabilité politique, il suffit d’attendre le rapport de cette Commission qui a demande un rallonge de cinq jours. En attendant la lettre du Président du CEP en date du 29 Décembre 2015 est un indicateur que pour faire le coup d’Etat les membres de la commission vont utiliser le même subterfuge qu’avait utilise Fanmi Lavalas avec les 78 procès verbaux.  Dans sa lettre Opont affirme  que la Commission n'a pas fait le choix des 2025 procès-verbaux choisis comme échantillons de façon aléatoire et les 2025 procès-verbaux ont été choisis en absence des observateurs nationaux et/ou internationaux; et en absence du représentant du Centre de Tabulation des Votes. Faut-ils conclure que la Commission est sur la route du coup d’Etat qui va rentrer Haïti dans un vrai cyclone politique ?

La Communauté Internationale et l’Imaginaire
Les secteurs traditionnels de la politique haïtienne veulent le pouvoir à n’importe quel prix. Une grande partie de la Communauté internationale souhaite une passation démocratique le 7 Février ou le 14 Mai selon la date du second tour et la publication des résultats pour la finalisation complète du processus électoral. Il ne peut pas avoir d’installation du parlement sans la finalisation des élections présidentielles selon le décret électoral. Les G-8, G-30, Espace de Resistance et Fanmi Lavalas sont opposes a la finalisation de ce processus. Le plus actif a Washington c’est Fanmi Lavalas. Ce n’est pas la première fois que Fanmi Lavalas utilise la propagande politique, ses lobbyistes et experts à Washington pour sauter la politique américaine en Haïti. Aristide avec sa machine propagandiste n’avait-il pas force Bill Clinton a débarqué pour le ramener en Haïti en 1994 en combinant publications dans le Washington Post et le New York Times tout en finançant avec l’ancien maire de Delmas les bateaux de refugies débarquant en Floride ? Depuis son retour Aristide prétend que l’élection de Madame Hillary Clinton dépend de son succès à cause de « dossiers » qu’il aurait en sa possession ? En s’adressant cette fois encore directement au Washington Post et au New York Times vias ses lobbyistes et allies, Aristide comme il l’a fait en 1994 essaie de sauter la stratégie de l’Ambassadeur Peter Mulrean et la bureaucratie du Département d’Etat.  Cette fois-ci sa stratégie réussira-t-elle ? Le mirage de la propagande politique pourra-t-elle accoucher ce coup d’Etat ? Une chose est certaine la position de ces deux journaux américains est le résultat de contacts personnels et non d'un rapport électoral base sur les faits comme le mentionne la Mission Electorale de la Diaspora et de HDP.

Jovenel Moise (PHTK) continue sa campagne électorale. Jude Celestin aores ses erreurs stratégiques est en conflit avec Jean Hector Anacasis qui est le chef de son parti et de sa campagne électorale. Il semblerait que Jude Celestin aurait fait appel à une compagnie de Washington spécialisée dans la communication politique et un certain Harvin pour gérer sa campagne. Le technicien en question aurait déjà fait des présentations sur la Diaspora a l'Ambassade a Washington.

Six ans après la catastrophe du 12 Janvier 2010 l’opposition Haïtienne a non seulement réussie a saboter la reconstruction du pays elle l’a bloquée sans offrir une alternative. Avec un égoïsme suicidaire elle a cassée les efforts pour attirer les investissements externes seul moyens de créer une relance économique qui aurait pu nous aider à travailler sérieusement sur les objectifs millénaires. Six ans après 50 mille Haïtiens vivent toujours sous les tentes, aucun leader de l’opposition n’en parle. Six ans après ce qui se passe au niveau politique Haïtienne avec ces prédateurs est une honte nationale. Souhaitons qu’en 2016 Haïti verra la lumière du changement. Le peuple Haïtien mérite mieux